Hyvinkään-Riihimäen insinöörit ry

Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit ry on perustettu 10.10.1951. Aluksi yhdistys tunnettiin nimellä Riihimäen insinöörit ry ja sen toimialueeseen kuului Riihimäen lisäksi Loppi ja Hausjärvi. Toiminta kuitenkin laajeni Hyvinkään suuntaan ja niinpä 1974 nimi muutettiin Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit ry:ksi.

Alkuaikojen muutamasta jäsenestä on HyRi kasvanut aktiiviseksi, reilun 1100 jäsenen yhdistykseksi. HyRi pyrkii järjestämään jäsenilleen erilaisia vapaa-ajan tapahtumia unohtamatta kuitenkaan tärkeitä edunvalvonta-asioita. Osallistumalla aktiivisesti sekä Insinööriliiton että Hämeen ja Keski-Suomen piirin toimintaan, kuten myös liiton valiokuntiin ja muihin toimintoihin, HyRi pyrkii vaikuttamaan insinöörien asioihin sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Yksi hyvin tärkeä ja olennainen osa HyRin toimintaa on yhteistyö paikkakunnan insinööriopiskelijoiden kanssa. Tällä yhteistyöllä on pitkät perinteet sillä se alkoi jo 1960-luvun lopulla, ja me HyRiläiset toivomme sen jatkuvan myös pitkälle tulevaisuuteen.