Tarja Antila
Tarja Antila
Puheenjohtaja
Heini Jauhiainen
Heini Jauhiainen
Sihteeri
Jukka Jalo
Jukka Jalo
Työmarkkinavastaava
Tommi Laitinen
Tommi Laitinen
Viestintävastaava
Henri Ranta
Hallituksen jäsen
Jari Kultanen
Jari Kultanen
Varapuheenjohtaja
Tuija Rinne-Ketonen
Tuija Rinne-Ketonen
Rahastonhoitaja
Oskari Järvenpää
Oskari Järvenpää
Jäsenhankintavastaava
Mika Nieminen
Mika Nieminen
Hallituksen jäsen
Marko Hakulinen
Opiskelijavastaava